Ngày: Tháng Một 10, 2020

MEGA WE CARE TEAM BUILDING BEACH OLYMPIC

to-chuc-team-building-tai-ho-tram-sang-tao

Ngày 21/4/2016, đến với chủ đề tổ chức teambuilding: Mega – Teambuilding ” Beach Olympic” là sự tham gia của hơn 100 thành viên Mega Vietnam. Đúng với tình thần của chương trình, mọi người đã cùng nhau bùng nổ với nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Công ty tổ chức teambuilding Keyteam rất tự hào khi […]

MEGA WE CARE TEAM BUILDING BEACH OLYMPIC

to-chuc-team-building-tai-ho-tram-sang-tao

Ngày 21/4/2016, đến với chủ đề tổ chức teambuilding: Mega – Teambuilding ” Beach Olympic” là sự tham gia của hơn 100 thành viên Mega Vietnam. Đúng với tình thần của chương trình, mọi người đã cùng nhau bùng nổ với nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Công ty tổ chức teambuilding Keyteam rất tự hào khi […]