Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Một, 2020

HIỆP PHƯỚC TEAM BUILDING SUMMER CHALLENGE

Chủ đề Teambuilding – HP SUMMER CHALLENGER  được công ty tổ chức teambuilding Keyteam tổ chức diễn ra từ ngày 13-14.05.2016 tại thành phố biển Vũng Tàu với...

HIỆP PHƯỚC TEAM BUILDING SUMMER CHALLENGE

Chủ đề Teambuilding – HP SUMMER CHALLENGER  được công ty tổ chức teambuilding Keyteam tổ chức diễn ra từ ngày 13-14.05.2016 tại thành phố biển Vũng Tàu với...